Paradigm FestivalAugust 10 & 11

Voor de stad

(English below)


Groningen. Onze stad. Thuis. We voelen ons betrokken en houden jou, als buurtgenoot, graag op hoogte van onze ontwikkelingen. Op deze pagina vind je informatie over overlast beperkende maatregelen, voorlichting en overige zaken. In de aanloop naar het festival is hier steeds meer informatie te vinden. Heb je een vraag? Een opmerking? Een suggestie? Aarzel niet en stuur gerust een mailtje naar [email protected]. Tot gauw!

Groningen. Our city. Home. We feel involved and like to keep you, as a neighbor, informed about our developments. On this page you will find information about nuisance-limiting measures, information and other matters. We will update this section in the run-up to the festival. Do you have a question? A comment? A suggestion? Do not hesitate and send an email to [email protected]. See you soon!


10 & 11 augustus – Paradigm Festival
Voor Paradigm Festival komen bezoekers van heinde en verre. Ook menig stadjer zoekt ons tijdens Paradigm Festival op om hier mooie herinneringen te maken. De zaterdag van Paradigm Festival is het enige moment in het jaar dat onze Main Stage opengaat. Zo hebben we voor iedereen een plekje. 

Openingstijden:

Zaterdag 10 augustus: 13.00 uur – 24.00 uur

Zondag 11 augustus: 13.00 uur – 23.00 uur

Soundcheck: vlak voor aanvang, dan wel de dag ervoor, zal een korte soundcheck plaatsvinden

Aantal podia: 7 podia op zaterdag en 6 podia op zondag

Bezoekersaantal: 10.000 op zaterdag en 4.000 op zondag

Welke overlastbeperkende maatregelen neemt Paradigm?
Wij zijn ons ervan bewust dat onze evenementen invloed kunnen hebben op de omgeving. Wij voelen een verantwoordelijkheid richting onze buren en nemen deze verantwoordelijkheid zeer serieus. Net als voorgaande jaren proberen we de eventuele overlast tot een minimum te beperken. Voor dit jaar hebben we de volgende maatregelen getroffen:

· Geluidsteams, geluidsniveaus en controle
Er worden professionele bedrijven en geluidsteams ingezet tijdens de evenementen. Zij zorgen er mede voor dat we ruim beneden de, in de vergunning vastgestelde, geluidsnormen blijven. Er zullen tijdens de evenementen geluidsmetingen op en rondom het terrein plaatsvinden, om de geluidsniveaus goed te kunnen meten en eventueel bij te sturen. We blijven beneden de geldende geluidsnormen. Dus niet tegen de bovengrens aan, maar juist eronder. Dit ook ter voorkoming van eventuele gehoorbeschadiging bij onze bezoekers.

· Geluidsreductie
We zullen de DJ-booths zo dusdanig plaatsen, dat ze zo min mogelijk overlast veroorzaken. Ook gaan we werken met cardoïde subs. Hierdoor wordt het geluid aan de achterkant en zijkanten sterk gereduceerd, wat automatisch zal zorgen voor minder geluidsoverlast. In de zomer van 2022 hebben we geluidswallen gebouwd achter de Forest Stage en de Romneyloods. Deze geluidswallen zorgen ervoor dat een groot deel van het geluidsoverlast beperkt wordt.

Heeft u een klacht?
Als organisatie besteden wij veel aandacht aan het beperken van geluidsoverlast. Echter kunnen wij niet altijd voorkomen dat u overlast ondervindt. Houd er rekening mee dat het geluidsniveau gedurende de dag wordt opgebouwd.Tijdens de bovengenoemde buitenevenementen zal er een belteam aanwezig zijn. Dit belteam zal alle feedback en eventuele klachten in juiste banen leiden. Het belteam is tijdens de openingstijden van onze evenementen bereikbaar via 050 – 21 13 002. Mailen kan ook: [email protected]. Er wordt een klachtenregistratieformulier bijhouden, waarop wordt geanticipeerd en deze zal tevens worden meegenomen bij de evaluatie. We gaan vertrouwelijk met alle gegevens om.

Naast alle bovenstaande maatregelen is er een factor waar wij helaas geen invloed op hebben: het weer. Wind, bewolking en eventuele regen kan nadelige invloed hebben op de verspreiding van het geluid. Wij doen ons uiterste best om een goede balans te vinden tussen bruisende festivals, die aansluiten bij de waarden van Paradigm, en minimale overlast voor onze buren en omwonenden. Mocht je toch vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben, dan horen wij dat graag.

Hoe komen bezoekers naar het festivalterrein?
Onze bezoekers komen op verschillende manieren naar het festival. Via de website en sociale media worden bezoekers geadviseerd en gestimuleerd om met de fiets of het OV naar het festival te komen. Een aanzienlijk aantal bezoekers komt uit de nabije omgeving, waarvoor er bij de brug van het festivalterrein een aparte fietsenstalling is opgezet.

Is het Suikerunie Terrein en de bedrijven die er gevestigd zijn bereikbaar tijdens de buiten events van Paradigm?
Ja, het Suikerunie terrein en de bedrijven die er gevestigd zijn bereikbaar voor, tijdens en na de evenementen.

Wordt het afval dat wordt veroorzaakt door het festival opgeruimd? 
Ja, Paradigm werkt samen met een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf dat zich toelegt op het reinigen van festivalterreinen. Gedurende het festival en ook na afloop zorgt dit bedrijf ervoor dat het terrein grondig wordt schoongemaakt.

Wordt er vuurwerk afgestoken?
Nee, tijdens en aan het einde van de evenementen wordt er geen vuurwerk afgestoken.

Op welke manieren werkt Paradigm aan duurzaamheid?
Sinds de start in 2016 maakt Paradigm zich hard voor het klimaat op verschillende manieren; 

  • Er worden geen plastic munten en wegwerpbekers gebruikt maar een statiegeld bekersysteem en ‘pin only’ betaalsysteem bij de bars. 
  • Er zijn verschillende educatieve programma’s vanuit o.a. het speciaal onderwijs in de groentetuin van het terrein en in de gezamenlijke werkplaats. 
  • Jaarlijks planten vrijwilligers veel nieuw groen op het terrein o.a. in samenwerking met kunstenaars.
  • Op het terrein is een vast stroomnet aangelegd die aangevuld wordt door accu aggregaten i.p.v. diesel aggregaten. 
  • Er worden regelmatig duurzame innovaties getest tijdens het festival met o.a. Innofest. 
  • Alle cateringstands zijn uitsluitend vegetarisch en veganistisch. 
  • Stages, gebouwen, kunst en decor worden met zoveel mogelijk tweedehands (afval) materiaal gemaakt.
  • Paradigm is medeoprichter van het collectief en adviesbureau voor duurzame evenementen GROENN// groene evenementen noord Nederland.
  • Tijdens de coronapandemie hebben 3 vrijwilligers van de Fair Future Generators een ecologiescan gedaan op het Paradigm terrein.